En kvinnas fristad

En kvinnas fristad

Av många olika anledningar har jag inte haft möjlighet att besöka Malmös kallbadhus, annat än caféet, förrän i lördags då jag hade en barndomsvän på besök.
Jag har kallbadat i havet en gång tidigare och älskade det varpå jag hade hopp om att det skulle bli en mysig upplevelse. Vi var dock lite fundersamma innan på det här med nakenheten. Hur skulle det gå till? När är man avklädd och när är man inte? Finns det speciella rutiner? Ja vi kände oss minst sagt som oskulder i detta sammanhang bland rutinerade tanter från Limhamn, med årskort, bohemer från Möllan och alla de andra.
Allt huvudbry släppte dock i samma andetag som vi steg innanför dörren till vad som skulle visa sig vara en fristad. En fristad i den meningen att alla vara nakna, alla såg olika ut. En plats där man kunde släppa alla krav och allt dömande som vi tyvärr visste väntade på oss utanför dörren vi kom in genom. Men just då var vi en massa nakna kvinnor som för stunden inte brydde oss, var stolta över våra kroppar och älskade varje minut.
Vi blev också påminda om den badkultur som existerade förr på ett helt annat sätt än idag. Denna vackra välbehållna byggnad och dessa söta badhytter överallt.
Jag har hittat min fristad i Malmö.

For many different reasons, I have not had the opportunity to visit Malmös open-air swimming baths, other than the café, until last Saturday when I had a close friend of mine visiting.
I’ve done swimming in the sea during winter once before and loved it, therfore I had good expectations for this experience. However, we were a little apprehensive before this with the nudity. How would that work? When are  undressed and when are we not? Are there any special procedures? Yes, really felt we were virgins in this context among seasoned representatives from Limhamn, with season tickets, bohemians from Möllan, and all the others.
Everything we’d thought about released in the same breath as we stepped inside the door, to what would prove to be a sanctuary. A sanctuary in the sense all women were naked, they all looked different. A place where you could let go on all claims and all judgment as we sadly knew was waiting for us outside the door we came in through. But at that moment we were a bunch of naked women and nothing could bother us, were proud of our bodies and loved every minute.
We were also reminded of the bathing culture that existed in a completely different way than today. This beautiful well-maintained building, and those cute cabanas everywhere.
I found my getaway in Malmo.

IMG_6802 IMG_6819