Tältdukar och hamparep

Tältdukar och hamparep

Det finns tre saker som gör mig väldigt glad och som jag anser att man inte kan ha för många av. 1. Kuddar. Jag tappade räkningen för flera år sedan. 2. Pallar. Doktorspallar, träpallar, stegpallar eller andra sorters pallar. Jag använder dem flitigt och gör mig ogärna av med någon i min samling. 3. Cirkustält. Här har vi ett problem. Jag vet inte vart jag ska förvara dem. Tills jag vet det får jag nöja mig med att titta på de vackra skapelserna. Jag blev extra glad när jag idag snubblade över ett! Det är den fina svallande tältduken tillsammans med repen, fastspända i marken, som tilltalar mig. Inga frågor på det tack:)!

There are three things that makes me very happy and if you ask me you can’t have too many of them. 1. Pillows. I stoped counting many years ago. 2. Stools. Doctor stools, wood stools, step stools, or other types of stools. I use them frequently and I would not easily give up any in my collection. 3. Circus Tents. Here we have a big problem. I do not know where to store them. Until I know that I have to survive with just watching the beautiful creations. I was
very pleased today when I happen to stumbled across one! It’s the combination of the tent and its ropes that appeals to me. No further questions please :)!

IMG_7115 de0996dff8a8829b12454ef409af9a6d fe5376f9c06f6d552085c814d67230f2            Bild 1. Foto: Anna Björkman 2, 3 & 4. Pinterest